Kontakty

Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
ul. Leśna 14
66-450 Bogdaniec

Telefon: 95 751 00 46

Organ prowadzący:
Gmina Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec

Organ Nadzoru Pedagogicznego:
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagielończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.