Strona Główna

Czas pracy przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00

Kadra

Dyrektor Przedszkola:
– mgr Elżbieta Dominikowska

Pracownicy Pedagogiczni:
– mgr Dorota Czaplewska – nauczyciel przedszkola
– mgr Marta Rembas – nauczyciel przedszkola
– mgr Anna Janasz-Durbajło – nauczyciel logopeda
– mgr Karolina Maciąg-Mazur – nauczyciel języka angielskiego

Pracownicy niepedagogiczni:
– Marlena Dudziak
– Ewa Tarant
– Dorota Borkowska

Kodeks Przedszkolaka